Hạng mục: Y tế - Giáo dục

Khu vực: MIỀN NAM

Năm thực hiện: 2010

project

Trường Quốc Tế Singapore tại Bình Dương


LÀ NHÀ THẦU CHÍNH


Chủ đầu tư
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Kinderworld

Quy mô

6264 m2


Thời gian triển khai
2010

Địa chỉ
Lô F7 Lê Lợi, TPM Bình Dương, Tỉnh Bình Dương