declaration

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Công ty cổ phần Cơ khí và Đầu tư Xây dựng số 9 (COMA9) là nhà thầu xây dựng luôn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng tiên tiến trong nước và thế giới nhằm mang đến cho khách hàng những không gian sống, làm việc, nghỉ ngơi một cách thoải mái, tiện ích, an toàn, bền vững và hướng đến việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.   

TẦM NHÌN      

 
  Công ty cổ phần Cơ khí và Đầu tư Xây dựng Số 9 phấn đấu trở thành nhà thầu chuyên nghiệp mang thương hiệu Việt trong lĩnh vực xây dựng và trang trí nội thất. Sự phát triển của công ty luôn gắn liền với sự phát triển xã hội, lợi ích cộng đồng, xu thế phát triển của thế giới và bản sắc văn hóa Việt Nam.
 

SỨ MỆNH

 
 

Công ty cổ phần Cơ khí và Đầu tư Xây dựng Số 9 là nhà thầu xây dựng luôn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng tiên tiến trong nước và thế giới nhằm mang đến cho khách hàng những không gian sống, làm việc, nghỉ ngơi thoải mái, tiện ích, an toàn và hướng đến việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

Giá trị cốt lõi của công ty:

Tôn trọng: tôn trọng luật pháp, tôn trọng khách hàng, tôn trọng lãnh đạo, tôn trọng đồng nghiệp.

Trách nhiệm: trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với khách hàng, trách nhiệm với công ty, trách nhiệm với đồng nghiệp và trách nhiệm với bản thân.

Cải tiến: cải tiến kỹ thuật và công nghệ xây dựng, cải tiến phương thức và hệ thống quản lý nhằm đạt hiệu quả tối đa.

Đội ngũ: tất cả cán bộ nhân viên trong công ty là một đội tinh nhuệ, xem công ty là ngôi nhà chung với cùng một mục đích và quyền lợi.