Hạng mục: Y tế - Giáo dục

Khu vực: MIỀN NAM

Năm thực hiện: 2010

project

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Thành Phố Cần Thơ


LÀ NHÀ THẦU CHÍNH


Chủ đầu tư
Sở Y Tế Tp.Cần Thơ

Quy mô

16.222,9 m2


Thời gian triển khai
19/9/2010 – 31/12/2015

Địa chỉ
KV. Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ