Hạng mục: Y tế - Giáo dục

Khu vực: MIỀN NAM

Năm thực hiện: 2015

project

Bệnh viện Ung Bướu Thành Phố Hồ Chí Minh


LÀ NHÀ THẦU CHÍNH


Chủ đầu tư
BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC SỞ Y TẾ

Quy mô

Tổng diện tích sàn xây dựng 9.143 m2 (2 tầng hầm, 9 tầng nổi).


Thời gian triển khai
18/12/2015 - 21/08/2017

Địa chỉ
47 Nguyễn Huy Lượng, P.14 , Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh