Hạng mục: Y tế - Giáo dục

Khu vực: Miền Nam

Năm thực hiện: 2012

project

Trung tâm thể thao tổng hợp & giáo dục hướng nghiệp cho học sinh


Là Nhà Thầu Chính


Chủ đầu tư
Công ty CP HIM LAM phát triển trí tuệ trẻ em Việt

Quy mô

14000 m2


Thời gian triển khai
2012 - 2014

Địa chỉ
Đường số 9, khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Q.7,Tp. Hồ Chí Minh