Hạng mục: Nhà xưởng

Khu vực: Miền Nam

Năm thực hiện: 2012

project

Nhà máy NISSEI ELECTRIC Mỹ Tho (Tiền Giang)


Là Nhà Thầu Chính


Chủ đầu tư
CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC MỸ THO

Quy mô


Thời gian triển khai
Khởi công từ 09/04/2012 đến ngày hoàn thành 30/11/2015

Địa chỉ