Hạng mục: Nhà xưởng

Khu vực:

Năm thực hiện:

project

Nhà xưởng T29, T30, T31, T32, T33, T35 - Khu công nghiệp Việt Nam - SingaporeChủ đầu tư


Quy mô


Thời gian triển khai


Địa chỉ