Hạng mục: Nhà xưởng

Khu vực: Miền Nam

Năm thực hiện: 2010

project

Trung tâm vật liệu xây dựng Metro Cash & Carry VietNam


Là Nhà Thầu Chính


Chủ đầu tư
METRO CASH & CARRY VIETNAM

Quy mô


Thời gian triển khai


Địa chỉ