Hạng mục: Khách sạn, nhà hàng

Khu vực:

Năm thực hiện:

project

Nhà hàng Thiên Ngân (Diamond Palace)Chủ đầu tư


Quy mô


Thời gian triển khai


Địa chỉ