Hạng mục: Khách sạn, nhà hàng

Khu vực: MIỀN TRUNG

Năm thực hiện: 2004

project

Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn


LÀ NHÀ THẦU CHÍNH


Chủ đầu tư
Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn

Quy mô

14.250 m2


Thời gian triển khai
5/2004 - 9/2005

Địa chỉ
24 Nguyễn Huệ, P.Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Tin liên quan