Hạng mục: Khách sạn, nhà hàng

Khu vực: Miền Nam

Năm thực hiện: 2013

project

Khách sạn Sài Gòn


Là Nhà Thầu Chính


Chủ đầu tư
Công ty CP Khách sạn Sài Gòn

Quy mô

Tổng diện tích sàn xây dựng: 5.846,2 m2


Thời gian triển khai
05/2013 – 03/2014

Địa chỉ
41-47 Đông Du, P. Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM