Hạng mục: Khu du lịch

Khu vực: Miền Nam

Năm thực hiện: 2003

project

Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bình Châu


Là Nhà Thầu Chính


Chủ đầu tư
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SÀI GÒN - BÌNH CHÂU

Quy mô

5300 m2


Thời gian triển khai
2003-2004

Địa chỉ
Ấp 2 xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu