Hạng mục: Khu du lịch

Khu vực: Miền Nam

Năm thực hiện: 2007

project

Khu du lịch Eden


LÀ NHÀ THẦU CHÍNH


Chủ đầu tư
CÔNG TY CP EDEN

Quy mô

14860 m2


Thời gian triển khai
2007-2009

Địa chỉ
Đường Trần Hưng Đạo, Cửa Lấp, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang