Hạng mục: Khu dân cư - Chung cư

Khu vực: Miền Nam

Năm thực hiện: 2012

project

Công trình Khu dân cư 4.216 căn hộ tại phường Bình Khánh, Quận 2, TpHCM


Là Nhà Thầu Chính


Chủ đầu tư
CTY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THẾ KỲ 21

Quy mô

Quy mô: 03 block - cao 25 tầng. Tổng cộng: 605 căn hộ.


Thời gian triển khai
Khởi công từ 27/08/2012 đến ngày hoàn thành: 10/09/2015

Địa chỉ
Phường Bình Khánh, Quận 2, Tp.HCM