news

Nhận chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I

Ngày 28 tháng 9 năm 2017 Cục quản lý hoạt động xây dựng đã ký quyết định cấp chứng nhận năng lực hoạt động xây dựng hạng I cho Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Đầu Tư Xây Dựng Số 9 (COMA9)

nhan-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-hang-i