news

Nhận chứng chỉ ISO 9001:2018

Ngày 07 tháng 12 năm 2017 BUREAU VERITAS CERTIFICATION cấp giấy chứng nhận cập nhật nâng cấp từ phiên bản ISO 9001:2008 lên 9001:2018

nhan-chung-chi-iso-90012018