news

Nhận chứng chỉ ISO 9001:2008

Ngày 07 tháng 12 năm 2014 BUREAU VERITAS CERTIFICATION cấp giấy chứng nhận cập nhật nâng cấp từ phiên bản ISO 9001:2000 lên 9001:2008

nhan-chung-chi-iso-90012008