news

Sử dụng vật liệu không nung trong công trình xây dựng

su-dung-vat-lieu-khong-nung-trong-cong-trinh-xay-dung

Phân loại: theo Thông tư số 13/2017/TT-BXD quy định về sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp để làm tường, vách ngăn và khối xây thì vật liệu xây không nung bao gồm:
Gạch bê tông;
Vật liệu nhẹ: Gạch hoặc tấm panel từ bê tông khí chưng áp, bê tông khí không chưng áp, bê tông bọt; các chủng loại trên có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1000 kg/m3;
Tấm tường thạch cao, tấm 3D, tấm panel bê tông, tấm panel nhẹ;
Gạch khác được sản xuất từ chất thải xây dựng, chất thải công nghiệp; gạch silicát.
Tỷ lệ sử dụng: So với quy định trước đây thì quy định về ty lệ vật liệu xây dựng không nung hiện hành có thay đổi đáng kể. Thông tư số 13/2017/TT-BXD quy định các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn vay của doanh nghiệp có vốn nhà nước lớn hơn 30% phải sử dụng vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây với tỷ lệ như sau:
Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: sử dụng 100%;
Các tỉnh đồng bằng Trung du Bắc bộ; các tỉnh vùng Đông Nam bộ: Tại các khu đô thị từ loại III trở lên sử dụng tối thiểu 90%, tại các khu vực còn lại sử dụng tối thiểu 70%;
Các tỉnh còn lại: Tại các đô thị từ loại III trở lên phải sử dụng tối thiểu 70%, tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50%.
Như vậy, theo quy định hiện nay thì tỷ lệ vật liệu xây dựng không nung bắt buộc sử dụng trong các công trình xây dựng đã giảm đáng kể (so với trước ngày 01/02/2018 là 100%) và có sự phân biệt giữa các khu vực địa lý, giữa loại đô thị. Riêng đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung đông dân cư, nơi có nền kinh tế phát triển nên yêu cầu đảm bảo 100% vật liệu xây dựng không nung.
Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây. Các công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng vật liệu xây không nung thì phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.
Trách nhiệm: 
Người quyết định đầu tư có trách nhiệm quy định sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định khi quyết định đầu tư dự án.
Chủ đầu tư có trách nhiệm sử dụng các loại vật liệu xây không nung phù hợp với quy định.
Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm đưa vào thiết kế các loại vật liệu xây không nung phù hợp với từng loại kết cấu.
Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn giám sát phải tuân thủ quy định của thiết kế về sử dụng vật liệu xây không nung.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo việc sử dụng vật liệu xây không nung theo đúng các quy định là yêu cầu bắt buộc.
Các công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng vật liệu xây không nung thì phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BXD.
 
Cung cấp bởi Phòng truyền thông