news

CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG DỰ ÁN KHU NHÀ Ở D3

Trong tháng 5 vừa qua, COMA9 đã hoàn thành xây dựng tầng 14 và tiếp tục đến tầng 16 của các block A, B thuộc dự án. Dù trong thời tiết đang bắt đầu vào mưa gây nhiều khó khăn cho công tác thi công, nhưng COMA9 đã thực hiện An Toàn - Chất Lượng và đúng tiến độ đề ra. Trong suốt quá trình thi công dự án, công tác An Toàn Lao Động là nhiệm vụ không những chỉ mỗi cá nhân người công nhân mà còn là nhiệm vụ của ban lãnh đạo, do đó ATLĐ luôn được COMA9 chú trọng và quan tâm hàng đầu cũng như chất lượng công trình.

cong-tac-an-toan-lao-dong-trong-thi-cong-du-an-khu-nha-o-d3

COMA9 hàng tuần đã tổ chức thành công các buổi huấn luyện An Toàn Lao Động cho tập thể công nhân viên đang làm việc trên công trường. Đảm bảo 100% kỹ sư, công nhân đều nắm được các quy tắc an toàn trong lao động. Từ những buổi huấn luyện đó người lao động tự bảo vệ được bản thân cũng như không để xảy ra sự cố nào trong suốt quá trình thi công dự án.

COMA9 với quy tắc luôn lấy An Toàn - Chất Lượng - Tiến Độ làm tiền đề cho sự phát triển, nên công tác huấn luyện An Toàn Lao Động luôn được COMA9 tổ chức hàng tuần trong suốt quá trình thi công. COMA9 sẽ tiếp tục thi công dự án một cách an toàn, chất lượng và đúng với tiến độ đã ký kết với chủ đầu tư.  


 


Đăng bởi: P.CNTT