Hạng mục: Y tế - Giáo dục

Khu vực: Miền Nam

Năm thực hiện: 2018

project

Trung tâm thể thao tổng hợp & giáo dục hướng nghiệp cho học sinh


Là Nhà Thầu Chính


Chủ đầu tư
Công ty CP HIM LAM phát triển trí tuệ trẻ em Việt

Quy mô


Thời gian triển khai


Địa chỉ


Dự án liên quan

Tags: