Hạng mục: Y tế - Giáo dục

Khu vực:

Năm thực hiện:

project

Khối nhà chuyên khoa ngoại - Bệnh viện Đa Khoa Bạc LiêuChủ đầu tư


Quy mô


Thời gian triển khai


Địa chỉ


Dự án liên quan

Tags: