Hạng mục: Khu du lịch

Khu vực: Miền Nam

Năm thực hiện: 2010

project

Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bình Châu


Là Nhà Thầu Chính


Chủ đầu tư
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SÀI GÒN - BÌNH CHÂU

Quy mô


Thời gian triển khai


Địa chỉ


Dự án liên quan

Tags: