Hạng mục: Khu dân cư - Chung cư

Khu vực: Miền Nam

Năm thực hiện: 2016

project

Công trình Palm Residence


Là Nhà Thầu Chính


Chủ đầu tư
CÔNG TY TNHH NAM RẠCH CHIẾC

Quy mô


Thời gian triển khai
Khởi công từ 15/12/2016 đến ngày hoàn thành 08/12/2017

Địa chỉ
Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM

Dự án liên quan

Tags: