Hạng mục: Khách sạn, nhà hàng

Khu vực:

Năm thực hiện:

project

Khách sạn Trầm Hương (Sea & Sun Hotel)Chủ đầu tư


Quy mô


Thời gian triển khai


Địa chỉ


Dự án liên quan

Tags: