Hạng mục: Cao ốc văn phòng - Trung tâm thương mại

Khu vực: Miền Tây

Năm thực hiện: 2016

project

Trụ sở Vietcombank Trà Vinh


Là Nhà Thầu Chính


Chủ đầu tư
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Quy mô


Thời gian triển khai
Khởi công từ 24/03/2016 đến ngày hoàn thành 15/05/2017

Địa chỉ


Dự án liên quan

Tags: