Hạng mục: Cao ốc văn phòng - Trung tâm thương mại

Khu vực: Miền Nam

Năm thực hiện: 2012

project

Trụ sở Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Huyện Bình Chánh


Là Nhà Thầu Chính


Chủ đầu tư
SỞ CẢNH SÁT PC&CC TP.HCM

Quy mô


Thời gian triển khai
Khởi công từ 09/08/2012 đến ngày hoàn thành 03/07/2013

Địa chỉ


Dự án liên quan

Tags: